BAŞKANIN MESAJI

DOWNLOADS

DokaDerm Tüzük.pdf

Dokaderm Tüzüğünü indirmek için tıklayınız.

DokaDerm Üyeler.pdf

Dokaderm Üye listesini indirmek için tıklayınız.

Biz Kimiz?

Derneğimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyeleri başta olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çalışma hayatını akademide, devlet hastanelerinde veya özel sektörde sürdüren dermatologların bir araya gelerek 2012 yılında kurduğu bölgemizin ilk dermatoloji sivil toplum kuruluşudur.Kurucu başkanımız ve halen yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Sevgi Bahadır'dır.

Amacımız

- Genel anlamda Deri ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı' nın ilerlemesine katkıda bulunmak,

- Tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmek,

- Üyeler arasında bilimsel ve sosyal ilişkiler kurmak ve toplumsal dayanışmayı geliştirmek,

- Üyelerin bilimsel çalışmalarını desteklemek, oluşabilecek hukuksal sorunlar yönünden yardımda bulunmak,

- Yurt içindeki deri ve zührevi hastalıklar alanında çalışan derneklerini desteklemek, aralarındaki işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak,

- Yurt içinde ve yurt dışında deri ve zührevi hastalıklar konusunda çalışan kuruluşlarla ilişkiler kurmak,

- Meslek içi eğitimler, kongreler ve konferanslar düzenleyerek bu organizasyonlarda deri ve zührevi hastalıklar derneklerini temsil etmektir.

TOP